แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

 

อาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ตำบลหนองน้ำใส ตั้งอยู่ทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ มีระยะทางห่างจากที่ตั้ง อำเภอบ้านไผ่ประมาณ 2 กิโลเมตรเศษ มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และ เทศบาลตำบลในเมือง
ทิศใต้ ติดต่อกับเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา
ทิศตะวันนออก ติดต่อกับเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง และเทศบาลตำในเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และอำเภอโนนศิลา